Toimitusehdot

Kaikki toimitukset hoidetaan Posti SmartShip -palvelun kautta.

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Miracon Oy:n jäljessä Rangers-store ja asiakkaan väliseen kaupankäyntiin elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Hinnat
Voimassaolevat hinnat ovat näkyvillä verkkokaupassa. Tarjoushinnalle voidaan ilmoittaa rajattu voimassaoloaika. Tuotteiden hintoihin lisätään asiakkaan valitsemasta maksu- ja toimitustavasta aiheutuvat kulut. Asiakas näkee nämä kulut täysimääräisinä ennen tilauksen viimeistä hyväksymisvaihetta ja voi joko hyväksyä tai hylätä tilauksensa.

3. Toimitustapa
Asiakas valitsee haluamansa toimitustavan verkkokaupassa näkyvistä vaihtoehdoista. Asiakkaan tulee itse huomioida oman toimintansa vaikutus valitsemansa kuljetustavan onnistumiseen. Asiakkaan ei esimerkiksi kannata tilata ovelle -pakettia jos on tarkoitus olla lähetyksen saapumisajankohtana matkoilla.
 
4. Toimitusaika
Tilatut tuotteet toimitetaan suoraan Rangers-storen varastosta, ellei tuotteen tuotekuvauksessa kerrota tuotteen kuuluvan tilaustuotteisiin. Tilaustuotteet toimitetaan tuotekuvauksessa mainitussa toimitusajassa. Verkkokauppa näyttää asiakkaalle ajantasaisen tuotevaraston tilannetiedon. Mikäli asiakas tilaa kerralla suuren määrän samaa tuotetta, on mahdollista että tuote loppuu, vaikka tuotetiedon mukaan tuotetta ilmoitettiin olevan varastossa. Tällaisessa tilanteessa asiakas näkee ilmoituksen jälkitoimituksesta ostoskorissaan. Rangers-store ilmoittaa jälkitoimituksen arvioidun toimitusajan asiakasviestillä asiakkaan ilmoittamilla yhteystiedoilla ja toimittaa jälkitoimitukset mahdollisimman pian. Asiakas voi tässä vaiheessa joko hyväksyä tai ilmoittaa hylkäävänsä ehdotetun jälkitoimitusmenettelyn. Asiakkaalle ei synny jälkitoimituksesta tai sen hylkäämisestä lisäkuluja. Lähetykset lähtevät Rangers-store:iltä asiakkaalle 1-3 arkipäivän aikana. Tämä aika lasketaan tilauksen rekisteröitymisajasta, joka näkyy myös asiakkaan saamassa automaattisessa tilauksen vastaanottamisilmoituksessa. Esimerkiksi perjantaina kello 16:00 Rangers-store:lle saapunut tilaus on maanantaina klo 16:00 tasan 1 arkipäivän ikäinen ja sen tulee lähteä Rangers-storelta asiakkaalle viimeistään keskiviikkona klo 16:00. Tuotteet katsotaan toimitetuiksi, kun ne on lähetetty asiakkaalle. Mikäli toimitus viivästyy luvatusta toimituspäivästä yli 7 arkipäivää ja viivästys johtuu Rangers-storestä, eikä kysymys ole 9 §:ssä tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä, asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa ja saada rahansa täysimääräisenä takaisin. Kaupan purkaminen edellyttää viipymättä asiasta ilmoittamista.

5. Maksuehdot
Asiakas valitsee tuotteiden maksutavan ja maksuehdon verkkokaupan tarjoamista vaihtoehdoista. Yksityishenkilöiden laskuttamisen ja osamaksun luotottamispäätökset tekee luottopalvelun tarjoaja ja Rangers-storen ei siten pysty vaikuttamaan luottopäätöksiin. Yritysasiakkaat voivat tiedustella laskutusmahdollisuutta ilmoittamalla Y-tunnuksensa. Rangers-storen tekee yritysasiakkaiden laskuttamispäätökset tapauskohtaisesti.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Klarna.

6. Omistusoikeus
Myytyjen tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjä kieltää osittainkin maksamattomien tavaroiden jälleen myynnin kolmannelle osapuolelle. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuote on luovutettu tämän hallintaan tai toimitettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

7. Takuu
Rangers-store antaa toimittamilleen tuotteille vähintään EU -alueella tuotevastuulainsäädännön mukaisen takuun. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä, ellei tuotteen tiedoissa toisin mainita. Rangers-storen korvaa takuukorjaukseen tai vaihtoon toimittamisesta aiheutuvat kulut vain jos asiakas on ollut yhteydessä Rangers-storen ennen palautusta ja palauttamismenettelystä on sovittu. Rangers-store ei lunasta takuupalautuksia joista ei ole etukäteen ilmoitettu ja sovittu. Takuuseen vetoaminen edellyttää, että asiakas on ostanut tuotteen Rangers-store, pystyy esittämään kuitin tai kertomaan ostoajankohdan ja on noudattanut huolellisuutta täyttäen tuotteiden normaaliin käyttöön liittyvät velvollisuutensa. Takuukorvattavat tuotteet on mahdollisuuksien mukaan palautettava alkuperäispakkauksissaan. Rangers-store myöntää takuukorvatuille tuotteille uuden takuun alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka. Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, virheellinen säilytys tai asiakkaan tuotteeseen tekemät muutostyöt.

8. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus
Tuotteen virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tai tuotteen kanssa, ellei Rangers-store ole nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta luvannut. Rangers-storen taloudellinen vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvoinen. Rangers-store ei ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytyksestä tai asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Rangers-store ei myöskään vastaa mahdollisista tuotevastuulain piiriin kuulumattomista vahingoista.

9. Ylivoimainen este
Rangers-store ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota Rangers-store ei ole voinut ennakoida myyntihetkellä. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. Rangers-storen toimittajaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut vastaava este katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli samaa tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia hankkia muualta. Rangers-store ilmoittaa viipymättä ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

10. Palautukset
Kaikista palautuksista on sovittava Rangers-storen kanssa etukäteen. Emme lunasta palautuksia, joista ei ole etukäteen sovittu. Palautettavien tuotteiden on oltava joko takuukorvattavia tai käyttämättömiä ja alkuperäisissä pakkauksissaan. 
  • 14 päivän palautusoikeus
  • Palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön ja sisältää kaikki alkuperäiset osat ja tarvikkeet kuten ohjeet ja CD/DCD-levyt.
  • Alkuperäispakkauksen tulee olla vahingoittumaton ja kaikki pakkausmateriaali tulee säilyttää kunnes asiakas on varma siitä että tuote täyttää odotukset.
  • Ohjelmistotuotteilla ei ole palautusoikeutta jos paketti on avattu tai jos CD/DCD-levyn sinetti on rikki. Tietokoneilla, tableteilla, matkapuhelimilla ja projektoreilla ei ole palautusoikeutta, jos tuote on käynnistetty.
  • Tuotteet tulee pakata hyvään ja iskunkestävään pakkausmateriaaliin (esim. aaltopahvi). Kuormalavalla toimitetut tuotteet tulee toimittaa lavan kanssa takaisin. Pakkausten täytyy olla kiinnitettynä lavaan kun Posti hakee kuljetuksen.
  • Led-TV:t ja vastaavat tuotteet, joita asiakas ei palauta kuormalavalla, eivät kelpaa palautettaviksi ja ne toimitetaan takaisin lähettäjälle.


11. Kaupan peruminen
Kaupan perumisesta ja ostoksen palauttamisesta on ilmoitettava 14 vuorokauden kuluessa kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla tai kirjeitse). Paketin noutamatta jättäminen postista ilman erillistä ilmoittamista ei johda kaupan peruuntumiseen.

12. Erimielisyydet
Ongelmat pyritään selvittämään järjellä ja kohtuudella sekä kuluttajalautakunnan linjan mukaisesti.
Osapuolten väliset erimielisyydet voidaan tarvittaessa käsitellä myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Rekisteriseloste
 

1. Rekisterinpitäjä
Rangers-store.com verkkokauppa

Miracon Oy Koskelokuja 1 B 44, 02920 ESPOO, 2410392-8
+358504361137

2. Rekisteriasioista vastaava
Miracon henkilökunta /  Oscar Software Oy

   

3. Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tilausjärjestelmässä tilauksien tekemiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkokaupan palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään asiakkaan perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.
Mikäli asiakas haluaa maksaa laskulla, luottotietojen tarkastaminen edellyttää myös sosiaaliturvatunnuksen tallentamista erilliseen, luottopalvelujen tarjoajan rekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yksityisasiakkaan syöttämät tiedot ja tilauksen kokonaissumma luovutetaan luottopalvelun tarjoajalle luotottamispäätöksen tekemiseksi. Ei muita säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu palomuurin ja käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröityessään asiakas suostuu vastaanottamaan rekisterinpitäjän lähettämää mainosmateriaalia. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mainostamistarkoituksiin.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopion. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity voi myös tarvittaessa itse päivittää omat tietonsa.